Mrázov

je malá vesnice poblíž městečka Teplá a přibližně 16 kilometrů od města Mariánské Lázně. Nachází se ve výšce 668 m.n.m. Žije zde trvale přibližně 50 obyvatel a 28 evidovaných adres. Mrázov protíná železniční trať, směr Mariánské Lázně - Karlovy Vary. Historie této vesnice se píše od roku 1273.

Mapa, infomace o Mrázově:

Mrázov je také stejně daleko od měst Plzeň, Cheb a Karlovy Vary. Z Mrázova je cesta dlouhá 50 kilometrů do všech uvedených měst. Nedaleko se nachází premonstrátský klášter Teplá. Samotné město Teplá má přes 3100 obyvatel.

Železniční trať Karlovy Vary - Mariánské Lázně (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 149) je jednokolejná regionální trať, která vede vede z Karlových Varů do Mariánských Lázní podél řeky Teplé přes Bečov nad Teplou a Krásný Jez. Provoz na trati byl zahájen v roce 1898. V současnosti zajišťuje pravidelnou osobní dopravu na této trati společnost GW Train Regio a. s. (do 20. prosince 2011 VIAMONT Regio a. s.).